Kullanım Koşulları

Son Güncellenme Tarihi: 05.06.2023

Lütfen websitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘wawateknoloji.com’) adresindeki Wawa Teknoloji Ltd. Şti. firmasının  malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 
 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1) Kısaltmalar:

İşbu maddelerde Wawa Teknoloji Ltd. Şti. “Wawa” olarak kısaltılacaktır.

2) Site Kullanım Koşulları:

2.1) İşbu websitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda bir garanti söz konusu değildir. Her ne kadar websitemizi güncel tutmaya çalışsak da websitemizin 7/24 doğru ve güncel bilgilere sahip olduğunu garanti etmiyor, bundan doğabilecek herhangi bir zarardan, Wawa veya herhangi bir çalışanı veya herhangi bir eski çalışanı veya beraber çalıştığı kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz.

2.2) İşbu websitesini kullanırken sitemize, alan adımıza, veri tabanlarımıza, mail sistemlerimize ve sunucularımıza herhangi bir şekilde zarar vermemeyi ve izinsiz olarak yönetim panelleri gibi, girmemeniz gereken yerlere erişmemeyi taahhüt edersiniz. Sitedeki bilgileri, yazılımları ve hizmetleri; Wawa‘dan yazılı izin almadan kopyalamamayı, paylaşmamayı ve kullanmamayı taahhüt edersiniz.

2.3) İşbu websitesindeki koşulları ve websitemize dair maddeleri ve her sayfadaki verileri değiştirebilme yetkisini saklarız. Websitemize dair maddelerin son güncellendiği tarih, 1. Maddeden önce belirtilir.

2.4) İşbu wawateknoloji.com alan adlı websitesini, erişime kapatma, güncelleme için geçici olarak erişime kapatma, alan adını değiştirme ve başka websitesine yönlendirme haklarını saklarız.

2.5) İşbu websitesini kullanırken herhangi bir sebepten doğabilecek zararlardan, Wawa veya herhangi bir çalışanı veya herhangi bir eski çalışanı veya beraber çalıştığı kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz. Websitemizin linklerinden, indirilen belgelerden, websitemizin yönlendirmiş olduğu linklerden, meydana gelebilecek hacklenme, virüs gibi herhangi bir zarardan Wawa veya herhangi bir çalışanı veya herhangi bir eski çalışanı veya beraber çalıştığı kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz. Bunun yanısıra, sitemizde güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almaya devam ettiğimizi de belirtiriz. Websitemizde paylaşılmış olan yönlendirme linklerinin; zamanla değişebileceği, silinebileceği, hacklenebileceği, doğruluğunu yitirebileceği ve başka siteye yönlendirme yapılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

2.6) Formlarda göndermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu, formu gönderirken onaylarsınız. Bu bilgilerin değişmesi halinde tarafımıza yazılı olarak azami 30 gün içerisinde bildirmeyi taahhüt edersiniz. Verdiğiniz yanlış veya güncel olmayan bilgilerden kaynaklanan zararlardan, Wawa veya herhangi bir çalışanı veya herhangi bir eski çalışanı veya beraber çalıştığı kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz.

3) Fikri Mülkiyet Hakları:

3.1) İşbu websitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu websitenin ziyaret edilmesi veya bu websitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2) Websitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Websitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde veya başka herhangi bir yerde izinsiz olarak kullanılamaz.

4) Mücbir Sebep:

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Wawa‘nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukukun mücbir sebep olarak saymış olduğu durumlar sebebi ile Wawa‘nın Websitemize Dair Maddelerine ve Kullanım Koşullarına ilişkin belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle Wawa sorumlu olmamakla beraber, bundan dolayı kullanıcılar ve sair 3. kişilerin Wawa‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep etme hakkı söz konusu değildir.

5) Maddelerin Yazılmış Olduğu Dil:

İşbu maddelerin yazılmış olduğu orijinal dil Türkçe olup başka dillere çevrilirken oluşan anlam değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan Wawa veya herhangi bir çalışanı veya herhangi bir eski çalışanı veya beraber çalıştığı kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz.

6) Delil Sözleşmesi:

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

7) Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

İşbu Şartlar ve Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve Şartlar ve Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Büyükçekmece Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarı